На свое заседание Съветът на директорите на НЕК ЕАД одобри и допусна до участие в следващия етап на процедурата всички компании, подали заявление за интерес относно "Покана за заявление на интерес за стратегически инвеститор" по проекта "АЕЦ Белене".

Подалите заявления компании са разделени в две групи. Първата група са компаниите, имащи желание да придобият директно или чрез участие в консорциум до 49% от акциите на бъщето съвместно дружество за изграждане и експлоатация на АЕЦ „Белене", заедно с НЕК ЕАД, а именно - CEZ, EDF, E.ON, Electrabel, ENEL, RWE;

Втора група са компаниите имащи желание да придобият директно или чрез участие в консорциум акции в бъдещото съвместно дружество за изграждане и експлоатация на АЕЦ „Белене", заедно с НЕК ЕАД равни или по-малки от 25% от капитала, а именно - Endesa, EGL, Кумерио Мед АД и ATEL.

На компаниите от първата група, наречена шорт-листа „А", ще бъде изпратена покана да подпишат Споразумение за конфиденциалност (Confidentiality Agreement), след което ще им бъде предоставен Информационния меморандум за проекта за изграждане на АЕЦ „Белене".

На тези компании се дава възможност да извършат правен и технико-икономически анализ (due diligence) на проекта и представят първоначални оферти до 01.10.2007 година, които да послужат като база за преговори с НЕК ЕАД.

В случай на необходимост при провеждането на преговорите с CEZ, EDF, E.ON, Electrabel, ENEL и RWE и при положително становище от страна на тези компании и от страна на НЕК ЕАД, компаниите от втората група могат да бъдат поканени за представяне на първоначални оферти, както и да се обсъжда евентуалното им участие в проекта.