Експертите от НВМС, на базата на епизоологично проучване, са установили връзка на огнището на бруцелоза в гр. Харманли с това в с. Вълче поле.

През месец януари 2006г. е бил осъществен нелегален внос (или кражба) на 27 бр. кози от Гърция, за които се предполага, че са били носители на бруцелоза.

В град Харманли с цел унищожаване на второто огнище от бруцелоза при дребни преживни животни са убити по хуманен начин 80 броя животни, съобщават от Националната ветеринарномедицинска служба /НВМС/.

От тях 51 кози, 15 овце и 14 ярета. Те са собственост на двадесет и двама стопани.
До този момент в Харманли са диагностицирани всички едри и дребни преживни животни, като пробите са отрицателни.

Програмата за оздравяване на региона включва ежемесечно вземане на проби от всички налични животни от възприемчивия към болестта вид едри и дребни преживни, коне и магарета.