Министърът на земеделието и горите Нихат Кабил издаде заповед за утвърждаване на първоначалния размер на националния млечен резерв и списък на разпределените индивидуални млечни квоти на производителите на краве мляко за доставки и директни продажби.

Съгласно действащото европейско и българско законодателство, всеки килограм краве мляко, напуснал стопанството, в което е произведен, следва да се регистрира и отчита в системата на млечните квоти, информира пресцентърът на земеделското министерство.

Всеки производител е длъжен да води дневник с продадените количества краве мляко и неговата масленост, както и дневник с произведените количества млечни продукти.

За продажба на краве мляко и млечни продукти без индивидуална млечна квота са предвидени парични и имуществени санкции, а за превишаване на индивидуалната млечна квота ще бъдат налагани парични санкции в размер на 0.55 лева на килограм превишена квота.