България ще получи от Норвегия финансова помощ в размер на 126 млн. 600 хил. евро, съобщи БНР.

Нашата страна ще получава парите през следващите четири години в рамките на ново споразумение между ЕС и страните от т.нар.

Европейско икономическо пространство, което включва Норвегия, Лихтенщайн и Исландия. Неговата цел е намаляване на социалните и икономически различия в Европа.

През есента ще бъде подписан договор с българското правителство, който ще регламентира усвояването на средствата по проекти.

Особен акцент ще се постави върху околната среда и енергийната ефективност, като освен това ще бъдат застъпени здравеопазването, образованието, научната дейност, развитието на трудовия пазар и гражданското общество.

Посланикът на Норвегия у нас Тове Скарстейн каза, че увеличението на помощта за България е с повече от 20% спрямо предходния период на финансиране.
Дипломатът отбеляза, че е все по-важно за нашата страна да се съобразим с изискванията на ЕС 20% от енергията да е от възобновяеми енергийни източници.

Той посочи, че отпуснатите от страната му средства имат определени предимства пред тези, отпускани от ЕС - по-малко бюрократични пречки и пряк контрол на усвояването на парите от страна на норвежкото посолство.