0,7% е месечната инфлация за юли 2018 г., според НСИ. Националната статистика базира изводите си върху Индекса на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г., който е 100.7%, според ИПЦ.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. месечната инфлация е 1.0%.

Снимка 373169

Източник: НСИ

В същото време според Хармонизирания индекс на потребителските цени, инфлацията от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 2.5%, а годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г. е 3.6%.

Средногодишната инфлация за периода август 2017 - юли 2018 г. спрямо периода август 2016 - юли 2017 г. е 1.9%.

Инфлацията от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 1.7%. Годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г. е 3.5%.

Средногодишната инфлация за периода август 2017 - юли 2018 г. спрямо периода август 2016 - юли 2017 г. е 2.4%, според ХИПЦ.

През юли спрямо юни 2018 г. цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили така:

При хранителни продукти и безалкохолни напитки има увеличение с 0.1%;алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.6%. При облеклото и обувките има намаление с 2.8%.

Поскъпването на режиините разходи за жилища, вода, електроенергия, газ и други горива е 1.3%. За жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома увеличението е с 0.8%.

Снимка 373170

Източник: НСИ

Според НСИ при разходите за здравеопазване има намаление с 0.1%; при транспорта увеличението е с 0.7%; съобщения - увеличение с 0.1%; развлечения и култура - увеличение с 5.6%; образование - намаление с 0.1%; ресторанти и хотели - увеличение с 2.3%; разнообразни стоки и услуги - увеличение с 0.4%.Това е според Индекса на потребителските цени.

През юли 2018 г. са се увеличили цените на следните хранителни продукти: ориз - с 0.7%, бял хляб - с 1.4%, типов и ръжен хляб - с 1.3%, месо от едър рогат добитък - с 1.3%, малотрайни колбаси - с 0.7%, прясна и охладена риба - с 1.4%.

Увеличение има за: нискомаслено прясно мляко - с 0.5%, сирене - с 0.7%, кашкавал - с 1.1%, яйца - с 6.0%, млечни масла - с 1.7%, олио - с 0.3%, ябълки - с 2.2%, праскови и кайсии - с 1.0%, цитрусови и южни плодове - с 4.7%, зрял лук и чесън - съответно с 6.4 и 1.5%, оцет - с 2.0%, сол - с 0.7%, пресни зеленчукови подправки - с 0.2%, чай - с 0.3%, газирани напитки - с 0.4%, ракии - с 0.3%, бира - с 1.0%, и други.

Според НСИ през юли 2018 г. са намалени цените на следните хранителни продукти:
брашно - с 0.3%, хляб "Добруджа" - с 0.6%, свинско месо - с 0.3%, месо от домашни птици - с 0.5%, трайни колбаси - с 0.1%, мляно месо (кайма) - с 0.1%, пълномаслено прясно мляко - с 0.6%, кисели млека - с 0.8%, извара - с 0.7%, маргарин - с 1.8%, зеле - с 23.1%, други пресни зеленчуци (зелен фасул, тиквички и патладжани) - средно с 18.4%, зрял боб и леща - съответно с 2.0 и 2.2%, картофи - с 10.0%, захар - с 1.8%, сладолед - с 8.2%, кафе - с 0.1%, минерална вода - с 1.9%, вина - с 0.1%, и други.

Поскъпването през юли 2018 г. има и при нехранителните стоки и услугите. Увеличението на цените е за:
цигари - с 0.6%, електроенергия - с 2.0%, централно газоснабдяване - с 6.2%, газообразни и течни горива за битови нужди - съответно с 0.5 и 0.1%, топлинна енергия за подгряване на вода - със 7.6%, мебели - с 1.2%, климатични инсталации - с 1.0%, прахове за пране - с 1.1%, автомобилен бензин А98Н - с 0.1%, газ пропан-бутан за ЛТС - с 1.5%, метан за ЛТС - с 1.6%, международни полети - с 13.2%, пакетни услуги за почивка и туристически пътувания - с 13.3%, услуги по обществено хранене - с 0.4%, услуги по краткосрочно настаняване - с 19.9%, и други.

Според статистиката на НСИ през юли 2019 г. в групите на нехранителните стоки и услугите е регистрирано намаление на цените при: облекло и обувки - съответно с 3.2 и 2.3%, перални и съдомиялни машини - с 0.2%, прахосмукачки - с 1.9%, препарати за почистване на съдове - с 0.4%, велосипеди - с 0.2%, дизелово гориво - с 0.1%, автомобилен бензин А95H - с 0.1%, пакетни далекосъобщителни услуги - с 0.7%, кина и театри - с 0.8%, продукти за лична хигиена - с 0.1%, и други.

Според националната статистика през юли 2018 г. цените на лекарствата са поевтинели с 0.1%. Увеличение има за цените на лекарските услуги - с 0.1%. Цените на стоматологичните услуги остават на равнището от предходния месец.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени през юли 2018 г. спрямо предходния месец цените на стоките и услугите в потребителските групи са се променили, както следва:

хранителни продукти и безалкохолни напитки - цените остават на равнището от миналия месец;

алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.5%; облекло и обувки - намаление с 2.6%; жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - увеличение с 1.2%;

Поскъпването за жилищно обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - е с 0.6%;

За здравеопазване цените остават на равнището от миналия месец;

При транспорта увеличението е с 0.7%. При съобщенията - с 0.2%.

Поскъпването на цените за развлечения и култура е с 3.0%.

Според статистиката има намаление на разходите за образование с 0.1%.

Индексът на цените за малката кошница за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. е 100.3%, а от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември 2017 г.) е 100.9%.

През юли 2018 г. цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата се запазват за хранителните продукти. Увеличение има при нехранителни стоки - с 0.1%, а при услугите увеличението е с 1.4%.

Индексът на потребителските цени е официален измерител на инфлацията в Република България. Той оценява общото относително изменение на цените на стоките и услугите, използвани от домакинствата за лично (непроизводствено) потребление, и се изчислява, като се прилага структурата на крайните парични потребителски разходи на българските домакинства. Основен източник на информация за разходите е изследването на бюджетите на домакинствата в страната. ИПЦ в година t се изчислява при структура на разходите от година t - 1.

Хармонизираният индекс на потребителските цени е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС. Той е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. ХИПЦ, както и ИПЦ, измерва общото относително изменение в равнището на цените на стоките и услугите. Двата индекса се изчисляват от една и съща кошница от стоки и услуги и от едни и същи цени, но се различават по използваните тегла.

Основен източник на информация за теглата са данните от националните сметки. ХИПЦ в година t се изчислява с тегла от година t - 2.

В изпълнение на изискванията на Регламент (ЕС) № 2015/2010 от началото на 2016 г. беше сменена базисната година за ХИПЦ и всички индекси се изчисляват и публикуват при база 2015 година.