1 733.9 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания през третото тримесечие на 2019 г. Това гласят данните на Националния статистически институт (НСИ).

Преобладаващата част от тях - 75.6%, са пътували само в страната, 20.5% - само в чужбина, а 3.9% са пътували както в страната, така и в чужбина. В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. общият брой на пътувалите лица на възраст 15 и повече навършени години намалява със 7.9%.

През третото тримесечие на 2019 г. хората, пътували за лични цели от 15-годишни и по-зрели е 368.37 лв. в страната и 655.18 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на един човек за командировка са средно 178.80 лв. в страната и 1 200.63 лв. в чужбина.

През третото тримесечие на 2019 г. най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 790 хил., или 45.5% от всички пътували.

Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок е при лицата на възраст 15 - 24 години - 78.2% от пътувалите в тази възрастова група.

При пътуванията в чужбина делът на пътувалите лица на възраст 65 и повече навършени години е най-голям - 23.9% от пътувалите в съответната възрастова група.

По-голяма част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години както в страната (65.1%), така и в чужбина (79.9%) са били с цел "почивка и екскурзия".

През третото тримесечие на 2019 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 931.6 хил., или 84.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 91.7%, а на тези в чужбина - 54.6%.

При пътуване в страната най-много харчим за храна - 44.5%, докато в чужбина най-големи са разходите за транспорт - 30.1%.