Месечна инфлация от 0.0% отчита и този месец Националният статистически институт (НСИ).

Инфлацията от началото на годината (май 2016 г. спрямо декември 2015 г.) е минус 1.0%, а годишната инфлация за май 2016 г. спрямо май 2015 г. е минус 2.0%. Средногодишната инфлация за периода юни 2015 - май 2016 г. спрямо периода юни 2014 - май 2015 г. е минус 0.6%.

Харчим по-малко за храна и повече за битови сметки

Харчим по-малко за храна и повече за битови сметки

Другите две големи пера са алкохолът и цигарите и горивата

Спрямо предходния месец – април - цените на стоките и услугите в потребителските групи са се увеличили при хранителни продукти и безалкохолни напитки - увеличение с 0.1%; алкохолни напитки и тютюневи изделия - увеличение с 0.2%; облекло и обувки - увеличение с 0.8%; здравеопазване - увеличение с 0.1%; транспорт - увеличение с 1.2%.

Намаляват цените при жилищното обзавеждане, домакински уреди и принадлежности и обичайно поддържане на дома - намаление с 0.1%; съобщения - намаление с 1.6%; развлечения и култура - намаление с 0.5%; ресторанти и хотели - намаление с 0.1%; разнообразни стоки и услуги - намаление с 0.6%.

На равнището на предходния месец остават цените на жилищата, водата, електроенергията, газта и други горива, както и цените в образованието.

Хармонизираната инфлация (индекса HICP според общите европейски стандарти) през май стабилизира на нивото от април, когато тя се понижи с 0,2% и регистрира спад на годишна база с цели 2,5 на сто (спрямо май 2015 година), запазвайки темпото на понижение от предходния месец.

Данните за февруари са пореден сигнал, че българската икономика все още не може да се измъкне по-трайно от дефлационната спирала, в която се оказа от август 2013 година.