Индексът на потребителските цени (ИПЦ) за юли 2011 г. спрямо юни 2011 г. е 100.0%, тоест месечната инфлация е 0.0%, съобщава money.bg.

Инфлацията от началото на годината (юли 2011 г. спрямо декември 2010 г.) е 1.8%, а годишната инфлация за юли 2011 г. спрямо юли 2010 г. е 4.4%.

Средногодишната инфлация за периода август 2010 - юли 2011 г. спрямо периода август 2009 - юли 2010 г. е 4.4%.

През изминалия месец спрямо предходния цените на стоките и услугите се намалили при хранителните продукти с 0,9%, облекло и обувки - с 0,8%, алкохол и тютюневи изделия - с 0,8%.

За периода са увеличени цените на наеми, поддръжка на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива, транспорт  с 1,2%.

Макар и по-малко повишение има и при цените на хотелите, ресторантите, здравните услуги.

Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) за юли 2011 г. спрямо юни 2011 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

Инфлацията от началото на годината (юли 2011 г. спрямо декември 2010 г.) е 1.5%, а годишната инфлация за юли 2011 г. спрямо юли 2010 г. е 3.4%.

Средногодишната инфлация за периода август 2010 - юли 2011 г. спрямо периода август 2009 - юли 2010 г. е 3.8%.

Индексът на цените за малката кошница (ИЦМК) за юли 2011 г. спрямо юни 2011 г. е 99.9%, а от началото на годината (юли 2011 г. спрямо декември 2010 г.) е 102.4%.

През юли цените на стоките и услугите от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се променили спрямо предходния месец по следния начин:

  • *хранителни продукти - намаление с 0.6%;
  • *нехранителни стоки - намаление с 0.1%;