Повече евронаблюдение над България заради сериозен макроикономически дисбаланс. Това ни чака след представения днес работен документ на Европейската комисия, касаещ икономическото представяне на страната ни през 2016 г.

Икономиката ни постепенно излиза от кризата, но все още не можем да се похвалим с широкообхватно възстановяване, обясни ръководителят на ЕК за България Огнян Златев. В доклада се подчертава потиснатото вътрешно търсене, както и разубеждаващия ефект спрямо частните инвестиции.

България и още 4 страни в ЕС с прекомерни икономически дисбаланси

България и още 4 страни в ЕС с прекомерни икономически дисбаланси

Предстои Брюксел да ни наложи специфичен мониторинг за надзор на ответните мерки

Растежът на брутния вътрешен продукт е забавен заради спада в усвояването на европари.
Има сериозен риск за дългосрочния потенциал за растеж на икономиката - той произтича от демографската криза и емиграцията. За сметка на това обаче имаме подобрение в нивото на безработица и създаването на работни места.

Големите задължения на българските предприятия все още се разглеждат от ЕК като пречки. Положителна оценка получаваме за устойчивото развитие на пенсионната система. Отбелязва се обаче, че почти половината възрастни у нас са застрашени от бедност или социално изключване.

Здравната система е изправена пред опасност от ограничен достъп, ниско финансиране и незадоволителни резултати.

Нестабилна нормативна уредба и ниско доверие в съда - това пък са пречките пред частните инвестиции в България.

Представители на ЕК, участвали в изготвянето на доклада, посочиха, че страната ни напредва, но още е назад спрямо повечето страни в Европейския съюз. Чашата е наполовина пълна, оптимисти са обаче те.