Среден ръст от 146% на приходите от продажби през 2016 г. спрямо 2015 г. на първите 100 най-бързо растящи фирми показва класацията на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Топ 100.

Това е 19-тото годишно класиране, което БТПП прави само на базата на обективни и съпоставими данни от финансовите отчети. Участват общо 6 400 фирми от всички области в страната, които произвеждат 82% от БВП.

Сред фирмите с най-голяма динамика в оборотите на първо място е търговията - дял от 36% в първата стотица.

БТПП доволни от тенденциите за намаляване на административната тежест

БТПП доволни от тенденциите за намаляване на административната тежест

Призоваха обаче за баланс при премахването на бариерите

18% от най-бързо развиващите се фирми са от сферата на услугите. Строителството има 10% дял сред първите 100 фирми, като спрямо предходното издание на класацията се вижда спад - тогава 25% от класираните са били строителни компании.

Като цяло според БТПП темповете на развитие на сектора зависят много от обществените поръчки и ангажираността както на големите, така и на по-малки компании.

Фирмите от транспортния сектор имат 9% дял в тази класация - в миналогодишното издание е 4%. Забелязват се добри тенденции в сектора като цяло, според БТПП.

Новините отново са добри от българската икономика, отчете председателят на палатата Цветан Симеонов. Според него няма по-добър магнит за инвеститорите от печалбите на конкурентите в дадена държава.

От промишлеността най-застъпени сред първите 100 фирми по изменение на приходите от продажби са производството на машини и оборудване, химическата индустрия и хранително-вкусовата промишленост. Това са традиционно добре развити сектори у нас, но и с добри конкурентни позиции спрямо чуждестранните фирми, разчитащи както на износа, така и на вътрешния пазар.

В класирането по изменение на печалбата през 2016-а спрямо 2015-а първите 50 фирми постигат среден ръст от 359%. Средната им печалба за 2016 г. е 3,7 милиона лева като най-ниската е 202 хиляди лева, а най-високата - 36 милиона лева.

Класацията по регионален принцип показва, че големите регионални различия продължават. Най-големите фирми от Югозападния район правят 7 пъти повече приходи от тези в Северозападния район. На второ място като район, при който са концентрирани фирмите с най-големи обороти, е Северният централен. Той изпреварва по приходи Североизточния регион, който миналата година бе на второ място. Класираните фирми в Северния централен район са от различни индустрии - производство на биодизел, храни, санитарна керамика. На трето място по реализирани обеми от първите 10 фирми е Североизточния регион -главно под влияние на химическата индустрия.

Методологията на ТОП 100 включва само нефинансови предприятия, приключили 2016 г. с печалба и приходи от продажби над 100 хил. лв. през 2015 г. В обработката на данните са участвали ученици от търговската гимназия, които бяха отличени от Цветан Симеонов.