Омбудсманът Мая Манолова скочи срещу работодателските организации в защита правата на гражданите с неизплатени трудови възнаграждения. На първото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) омбудсманът предложи за разглеждане внесения от нея в партньорство с КНСБ законопроект за промени, гарантиращи правата на работниците с неизплатени трудови възнаграждения.

Работодателските организации възразиха срещу инициативата на омбудсмана. Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал посочи, че на законодателна инициатива имат право народните представители и Министерски съвет. Пред медиите той определи предложените промени като "загуба на време".

Аргументите му за това бяха, че има вече създадена временна комисия в парламента и е редно тя да се произнесе. Вече е създадена временна комисия в парламента е по-добре тя да се произнесе.

"Под знамето на борба със забавянето изплащането на заплати се предлагат мерки, които на практика забраняват кредитирането, разпореждането със собственост, затрудняват допълнително компании с недобро икономическо състояние и в крайна сметка вредят на хората", коментира пред медиите Велев.

Той припомни, че във всяка от работодателските организации има повече наети членове от членовете на двата синдиката у нас. Омбудсманът Мая Манолова отсече по време на заседанието, че подобно поведение е най-малкото некоректно. Тя се въздържа и посочи, че не би употребила думата "цинизъм". Манолова настоя, че правото на труд и възнаграждение са конституционни права на българските граждани и тя ще се бори за тях.

Вицепремиерът по икономическата и демографската политика Валери Симеонов, който е и председател на НСТС заяви, че проектът, предложен от Манолова, ще бъде включен за дебат в следващото заседание на НСТС.

Мая Манолова не възрази срещу отлагането на разглеждането на така предложените текстове, но възрази срещу тона на работодателските организации. Тя изтъкна, че съществува проблем със заплатите в България и има некоректни работодатели.

По думите й именно НСТС е мястото, от където трябва да се създаде нетърпимост към тези ситуации. Манолова припомни случаите на неизплатени заплати, за които е била сезирана - рудник Оброчище, русенската корабостроителница, случая в обувния цех в Пазарджик. По думите й да се твърди, че няма проблем с неплатени задължения, че няма некоректни работодатели - е най-малкото некоректно към българските граждани.