Бордът на изпълнителните директори на Световната банка одобри късно снощи Проект за рехабилитация на пътната инфраструктура на стойност 90 милиона евро за Република България, съобщиха от пресцентъра на мисията на световната банка у нас, цитирани от money.bg.

Проектът цели да подпомогне страната да намали пътнотранспортните си разходи, като подобри състоянието и качеството на пътната мрежа през първата година от присъединяването й към Европейския съюз.

Българската пътнотранспортна мрежа е от изключително важно значение както за търговията с Европейския съюз, така и за интегрирането на отдалечените райони на страната към европейския пазар, коментират експертите от банката.

Ограниченото финансиране за рехабилитация и поддръжка на пътищата в миналото е довело до влошаване на голям процент от тях, което може би лишава България от важен източник на икономически растеж. В допълнение на това пътнотранспортните злополуки се превръщат във все по-голям проблем с нарастващия поток на моторно-превозни средства, както и с факта, че България има два пъти по-висока смъртност при пътнотранспортни злополуки от средната за Европейския съюз.

В рамките на новия проект за рехабилитация на пътната инфраструктура ще бъдат подобрени избрани пътища от I, II и III клас, с обща дължина около 450 км. Проектът също така ще подпомогне подобряването на техническия и управленски капацитет на Фонд „Национална пътна инфраструктура" чрез инвестиции в съоръжения, технологии и процедури, позволяващи по-ефективно използване на ресурсите, отпускани за пътно-транспортния сектор, включително и бъдещата безвъзмездна помощ от фондовете на Европейския съюз. Очаква се също така чрез проекта да се подпомогне разработването на планове, както и целеви инвестиции, насочени към подобряване безопасността на пътищата и намаляване броя на пътно-транспортни произшествия.

"Портфейлът от текущи и планирани проекти на Световната банка има за цел да подкрепи страната през първата година от членството й в Европейския съюз, за да ускори уеднаквяването на стандартите на живот с тези в общността. Този проект ще помогне на страната да подобри състоянието на пътищата, като по този начин се подобри и достъпа до пазарите за населението и предприятията от малките градове и селскостопански райони, като се увеличат техните възможности и си намалят пътнотранспортните конфликти и „черните точки" на пътнотранспортни произшествия," каза регионалният директор на Световната банка за България, Румъния и Хърватска Ананд Сет.

"Инвестициите в рехабилитация на пътищата в комбинация с подобряване на техническия и управленски капацитет на институциите от пътно-транспортния сектор - Фонд „Национална пътна инфраструктура" и Министерството на транспорта, са от ключово значение за развитието на ефективна пътнотранспортна система и пълното усвояване на ограничените финансови средства, достъпни за този сектор. Ефектът от този проект ще бъде осезаем за пътнотранспортните разходи и действително ще подобри работата на Фонд „Национална пътна инфраструктура," заяви управляващия проекта от страна на Световна Банка Хенри Керали.

Проектът за рехабилитация на пътната инфраструктура е с продължителност от 17 години, включително и петгодишен гратисен период.