Още две компании кандидатстват за Национален доставчик на услуги (НДУ). Те искат да партнират на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) в събирането на пътни такси, съобщиха от АПИ.

С решение на Управителния съвет на АПИ от 16 май 2019 г. в Регистъра на НДУ на сайта www.bgtoll.bg е вписан "Конкорд Смарт Инфраструктура" АД. Фирмата иска да продава електронни винетки, както и маршрутни карти и бордови устройства при старта на търговската експлоатация на тол системата. След проверка дружеството УС на АПИ е решил, че може да се подпише договор. 

АПИ избра трети толоператор

АПИ избра трети толоператор

Към момента Агенцията има договори с още 2 компании за събирането на пътните такси

На 4 юни 2019 г. заявление за регистрация е подал и четвърти кандидат за НДУ - "Иком" ООД. Към момента се проверява дали дружеството отговаря на условията и след това да се впише в регистъра. Дружеството е заявило желание да партнира на АПИ само в събирането на тол такси.

По информация на пътната агенция регистрираният от тях втори Национален доставчик на услуги "Телетол" АД, няма да има възможност да продава електронни винетки. Причината - липса на оперативна съвместимост на база интерфейс с Електронната система за събиране на пътни такси. Договорът с тях бе сключен на 14 май 2019 г. Дружеството имаше 10 дни, за да установи съвместимост на база интерфейс и договорът да влезе в сила. 

От "Телетол" изпратили писмо до АПИ за "осигуряване на техническо решение за собствена сметка, което представлява непрекъснат канал за покриване на гореописаните изисквания". Това по същество означава изцяло нова технология, която няма нищо общо с изпълнението на изискванията от Общите условия за осигуряване на техническа съвместимост на оборудването на НДУ с Елекронната система за събиране на пътни такси, пишат от АПИ.

Според тях предложеното е опит за пренаписване на Общите условия и договора. "Ако то бъде прието, това би довело до негативно засягане на сигурността на Електронната система на АПИ, а от там и на националните интереси, които тази система следва да гарантира чрез правилната й и сигурна експлоатация", мотивират се от пътната агенция.

Договорът с "Телетол" АД е прекратен на 19 юни 2019 г. Същевременно дружеството остава в регистъра на Националните доставчици на услуги и ако на по-късен етап постигне успешна оперативна интеграция с интерфейса на централната система при въвеждане в търговска експлоатация на тол системата. То ще може да партнира на АПИ в събирането на тол такси.

Съгласно Общите условия процедурата за регистриране на НДУ включва три етапа. Първият е вписване в Регистъра на Националните доставчици на услуги на сайта www.bgtoll.bg. Вторият - договор между Агенция "Пътна инфраструктура" и кандидата. Третият етап е влизане в сила на този договор след доказване на оперативна съвместимост на база интерфейс с електронната система на АПИ.

До момента единствено "Интелигентни трафик системи" АД е приключила успешно цялата процедура за регистриране на Национален доставчик на услуги за продажба на електронни винетки и тол-такси, уверяват от АПИ.