процентиИндексът на потребителските цени за м.юни 2006 г. спрямо м.май е 98.4, инфлацията е минус 1.6 на сто, съобщават от НСИ. Инфлацията от началото на годината е 2.9 на сто (м.юни 2006 г. спрямо м.декември 2005 г.), а за периода януари-юни 2006 г. спрямо съответния период на миналата година е 8.1 на сто.

Инфлацията през м. юни 2006 г. спрямо м. юни 2005 г. е 8.2 на сто. През м.юни са намалели цените на хранителните продукти - с 4.4 на сто, а са нараснали цените на услугите -с 0.2 на сто. Цените на нехранителните стоки и в общественото хранене през м.юни са на равнището на цените през м.май.

През м.юни са поевтинели следните хранителни продукти: типов и ръжен хляб - с 1.0 на сто, макаронени изделия - с 0.4 на сто, свинско месо - с 2.3 на сто, месо от едър рогат добитък - с 0.5 на сто, кайма - с 0.3 на сто, риба (обработена, консерви, полуфабрикати) - с 1.0 на сто, пресни млека - с 0.3 на сто, сирене - с 1.3 на сто, кашкавал - с 1.2 на сто, яйца - с 10.9 на сто, млечни масла - с 0.5 на сто, пресни и замразени плодове - с 4.5 на сто, пресни и замразени зеленчуци - с 31.7 на сто, леща - с 1.0 на сто, картофи - с 37.9 на сто.

По-скъпо са се продавали: зрял боб - с 0.6 на сто, птиче месо - с 0.3 на сто, растителни масла - с 0.6 на сто, гъби - с 6.1 на сто, захар - с 1.7 на сто,минерални води и безалкохолни напитки - с 3.6 на сто. През м.юни алкохолните напитки са поскъпнали с 0.9 на сто.

В групите на нехранителните стоки, услугите и общественото хранене са поскъпнали: обувки - с 0.3 на сто, наеми за жилища - с 0.1 на сто, услуги за текущ ремонт и поддържане на жилище - с 0.4 на сто, газообразни горива за битови нужди - с 1.8 на сто, готварски печки - с 0.6 на сто, газ пропан-бутан за ЛТС - с 4.2 на сто, моторни и смазочни масла - с 2.6 на сто, вътрешноселищен обществен транспорт - с 1.8 на сто, услуги по настаняване - с 0.9 на сто, продукти за лична хигиена - с 0.5 на сто и някои други.

По-евтино са се продавали: дамско горно облекло - с 0.4 на сто, детско и бебешко облекло - с 0.2 на сто, течни горива за битови нужди - с 1.2 на сто, дърва за отопление - с 0.3 на сто, кухненско обзавеждане - с 0.8 на сто, дизелово гориво за ЛТС - с 0.7 на сто, автомобилен бензин А95Н - с 1.3 на сто, автомобилен бензин А92Н - с 1.2 на сто, автомобилен бензин А98Н - с 0.4 на сто, автобусен междуселищен транспорт - с 0.4 на сто, телефони, телефакси и подобни апарати - с 2.4 на сто и други.

През месеца лекарските услуги и лекарствата са поскъпнали съответно с 0.4 и 0.3 на сто, а стоматологичните услуги с 0.2 на сто.