През август равнището на безработица е 8.0%. Агенцията по заетостта отчита, че тенденцията за намаляване на безработицата в страната продължава.

В края на месец август в бюрата по труда са регистрирани 261 525 безработни лица. Спрямо юли месец безработните са с 6 575 лица по-малко или с 0.2%, а в сравнение с август месец миналата година с 45 296 по-малко (1.3%).
Спрямо края на декември 2015 г. намалението е с 67 396 лица.

На работа през август 2016 г. са постъпили общо 19 789 безработни, от които 15 348 – на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 4 441 безработни лица. От тях 2 187 лица са започнали работа по програми за заетост, а 146 – по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта.

По схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на работа са постъпили 2 108 безработни лица.

В бюрата по труда са заявени 18 934 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 10 166, които са близо 54% от всички заявени свободни работни места през месеца.

Най-много свободни работни места за първичния пазарв бюрата по труда са заявени от работодатели в сезоннозависимите дейности – от преработващата промишленост (4 061 места), от образованието (3 328 места), от административно-стопанските дейности (3 312 места), от търговията (2 191 места), от хотелиерството и ресторантьорството (817 места) и др.