Министерството на финансите публикува предложение за промяна на Закона за данък върху добавената стойност. Ако бъдат одобрени, промените ще доведат до изменения на още няколко законови акта, включително Закона за ограничаване на плащанията в брой, съобщи "Дневник".

Отново се предлага таванът за плащанията в брой да се намали от 10 хиляди на 5 хиляди лв.

От ведомството обосновават предложението със стремеж към намаляване на сивата икономика и изтъкват, че то съответства на практиката в другите страни от Европейския съюз, "където прагът за плащанията в брой е в диапазон от 2 хиляди до 3 хиляди евро".

Предвижда се ограничението да се прилага и в случаите на плащания в чуждестранна валута, когато левовата им равностойност е равна или надвишава 5 хил. лв. по курса на Българската народна банка в деня на плащането.

Според финансовото ведомство не се очаква увеличение на административната тежест, нито увеличение на разходите за администриране след въвеждането на мярката.

За последно подобен законопроект имаше през юни, като правителството предложи ограничение на плащанията в брой до 5 хиляди лева от август, от началото на 2018 г. то да стане 3 хиляди лева., а година по-късно - хиляда лева. Впоследствие обаче Народното събрание отхвърли законопроекта.

ГЕРБ с крачка назад за тавана на плащанията кеш

ГЕРБ с крачка назад за тавана на плащанията кеш

Менда Стоянова обясни, че ще предложи този таван да е 5000 лева

С промяна в Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) пък се предвижда да отпадне отстъпката при подаване на данъчна декларация онлайн.

В момента при подаване на декларацията по електронен път до 31 март се ползва отстъпка от данъка, който се дължи за последните три месеца от предходната година. Министерството мотивира промяната с възможността годишната данъчна декларация да се подава от всички по електронен път. Според ведомството след промяната в бюджета за 2018 г. ще постъпят допълнителни приходи в размер на 1.2 милиона лева.