Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2009 г. е с 0.4 на сто под равнището от предходния месец. Намалението отчита Националният статистически институт.

Намаление на цените има в добивната промишленост - с 1.9 на сто и в преработващата промишленост - с 1 на сто.
Уувеличение е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 1.1 на сто.

Увеличение на цените се наблюдава при: производството на напитки - с 6.9 на сто, производството на превозни средства, без автомобили - с 5.1 на сто, обработка на кожи; производство на изделия от обработени кожи без косъм - с 4.7 на сто.

Същевременно производството на твърди горива през септември 2009 година спрямо август 2009 година нараства с 29.8 на сто до 2 410 000 тона, а на дизелово гориво - с 3.7 на сто до 170 000 тона.

Производството на пропан-бутан намалява с 43.8 на сто до 9 000 тона, на безоловен бензин - с 8.3 на сто до 122 000 тона и на електроенергия - с 0.3 на сто до 3211 ГВтч. Няма изменение в производството на природен газ.

Производството на твърди горива през септември 2009 година спрямо септември 2008 година намалява с 8.3 на сто, на пропан-бутан - с 35.7 на сто, на безоловен бензин - с 6.2 на сто, на дизелово гориво - с 1.7 на сто, на електроенергия - с 3.7 на сто и на природен газ - със 100 процента.