Нова схема за финансиране на колективни заеми за жилищно саниране влиза в сила от 26 септември 2007 г. Съгласно нея отпусканата безвъзмездна помощ нараства от 20% на 30% от стойността на кредита. Изискването е да кандидатстват повече от 50 % от собствениците на жилища в съответната сграда.

Новата схема в рамките на Кредитна линия за енергийна ефективност в жилищни сгради бе одобрена днес от Министерство на икономиката и енергетиката и Европейската банка за възстановяване и развитие. Тя се финансира освен от ЕБВР и от Международен фонд „Козлодуй".

До 17 септември 2007 българските банки са изплатили над 10 000 заема за енерго-ефективни подобрения в домакинства на обща стойност 30 млн. лева и 5 млн. лева безвъзмездна помощ, съобщават от МИЕ.
Това е довело до приблизителни спестявания от 70 000 MWh годишно и над 100 000 CO2 емисии годишно.