Почти 175 000 фирми и юридически лица с нестопанска цел подадоха декларации за нулева дейност от началото на 2020 г. Това стана ясно от информация на Търговския регистър.

В петък изтече удълженият с 3 месеца срок за внасяне на Декларации на дружество без дейност (Г3). Малко над 58% от документите са изпратени към Агенция по вписванията по електронен път.

Броят на заявленията за липса на дейност на компаниите се запазва стабилен, сравнено с 2019 г. - общо 170 000. Съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на изминалата година, декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно, както беше до момента. При възобновяване на дейността, се съставя и подава Годишен финансов отчет (ГФО).

За изминалите 6 месеца броят на подадените Годишни финансови отчети (ГФО, Г2) е 83 499. Близо 75% от тях са внесени онлайн (62 483). Внасянето на ГФО продължава до 30 септември 2020 г., след удължаване на крайния срок с 3 месеца.

Фирмите без дейност могат да подават декларации и онлайн

Фирмите без дейност могат да подават декларации и онлайн

До момента са подадени над 161 000 нулеви декларации

След 20 дни се преустановява работата на старите портали http://brra.bg/ и https://icadastre.bg/.

От 27 юли спре дейността на сайтовете на Имотен регистър, Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел http://brra.bg/ и https://icadastre.bg/. Вместо тях вече ще има единен портал https://portal.registryagency.bg/.

Към момента новата платформа позволява да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация, да се направи тестово подписване, да се извършват свободно справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси и да се правят нови за Имотния регистър безплатни справки.

За прехвърляне на наличните средства от icadastre.bg, потребителите трябва да се регистрират на https://portal.registryagency.bg/ и след 27 юли да заявят това чрез функцията "Обединяняване на профил".