Инфлацията в България се понижива и през септември спрямо август и остава осми пореден месец с негативна тенденция. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

На месечна база индексът на потребителските цени (CPI) се понижава през септември с 0,5%, след като през август остана на нивото от юли. На годишна база инфлацията се понижива с 0,6% (спрямо септември 2015-а) след спад от 0,3% през предходния месец.

По този начин годишната инфлация остава на негативна територия за осми пореден месец, отбелязвайки дефлация за единадесети от последните дванадесет месеца, след като единствено през януари беше отчетена нулева инфлация.

Средногодишната инфлация в нашата страна за периода октомври 2015-а – септември 2016 година се понижава с 0,8% спрямо периода октомври 2014-а – септември 2015 година.

През септември цените на хранителните продукти и на безалкохолните напитки остават на равнището от миналия месец, докато цените на алкохолните напитки и на тютюневите изделия се увеличават с 0,3 на сто. Намаление с 0,3% отбелязват цените на облекло и обувки, а цените на жилища, вода, електроенергия, газ и други горива нарастват с 0,2 на сто.

Понижение с 0,5% на месечна база има при транспортните цени, докато цените в здравеопазването и в сектора на съобщенията остават на техните равнища от август, показват данните на НСИ.

Хармонизираната инфлация (индексът HICP според общите европейски стандарти) през септември се понижи с 0,7% на месечна база и отчете спад на годишна база с 1,1% за втори пореден месец.