Успокояване на цените на имотите в България отчита Евростат.

За третото тримесечие на миналата година те са се повишили с 8,7% спрямо същия период на 2020 г., след като през второто тримесечие нараснаха с 9,1%.

Обобщените данни за ЕС показват, че поскъпването на имотите у нас за третото тримесечие е по-слабо отколкото средното равнище в Съюза - 9,2%.

По този начин България се нарежда на едно от последните места по динамика на цените в ЕС. В нито една страна цените на имотите не спадат през летните месеци на 2021 г. спрямо същия период на 2020 г.

Темповете на поскъпване на имотите се забавят от средата на годината

Темповете на поскъпване на имотите се забавят от средата на годината

Те обаче изпреварват ръста в доходите на домакинствата

Най-съществен ръст е отчетен в Чехия, където за година цените скочили с 22%. Следват Латвия с 18,9% ръст и Естония със 17,3%.

По отношение на динамиката на цените на жилищата и наемите от 2010 г. насам. се отчита, че цените на продажбите в ЕС са нараснали с 39%, а на наемите - с 16%.

У нас ръстът от 2010 г. до третото тримесечие на 2021 г. надхвърля 40%, а този на наемите - 15%.

Страните с най-голямо повишение са Естония (141%), Унгария (118%) и Люксембург (117%). Спрямо 2010 г. понижение на продажните цени отчитат в Испания, Кипър, Италия и Гърция - страни, засегнати от дълговата криза в Европа в началото на миналото десетилетие.

Жилищата поскъпват още през 2022 г., но предлагането пак няма да догони търсенето

Жилищата поскъпват още през 2022 г., но предлагането пак няма да догони търсенето

Все повече хора решават да инвестират в ново строителство