Двойно увеличение на реализацията на българско агнешко в страната спрямо 2019 г. очакват от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

От 1 до 27 април в кланиците у нас са заклани 78 414 агнета. През миналата година, в периода от 1 април до 6 май, животните са били около 55 хиляди.

Това стана ясно по време на Консултативен съвет по животновъдство, проведен днес чрез видеоконферентна връзка, съобщиха от земеделското министерство.

Представителите на бранша са благодарили за предприетите мерки за повишаване консумацията на прясно българско агнешко месо и са отчели като успешна съвместната кампания.

Участниците са получили информация за предложения от страна на ЕК пакет от мерки по повод настоящата пандемия на COVID-19. Той предвижда помощ за частно складиране в сектора на млякото и месото.

Очаква се решение от Европейската комисия, което да позволи програмиране на хоризонтална мярка COVID-19 с недоговорените средства от Програмата за развитие на селските райони. Ако мярката бъде приета, програмирането ѝ ще бъде консултирано с бранша.

Нейното прилагане ще бъде в края на реколтната година, когато има данни за отражението на кризата върху пазарите на съответната селскостопанска продукция.