Омбудсманът Диана Ковачева настоява да се предвиди допълнително време за обсъждане относно концепцията за системата "Бонус-малус". Общественият защитник е изпратила своята препоръка до председателя на Комисията за финансов надзор Бойко Атанасов.

Наредбата за определяне на размера на застраховката "Гражданска отговорност" влиза в сила от 1 януари догодина с изключение на няколко разпоредби, които ще се прилагат от началото на 2021 г. Омбудсманът посочва, че за обсъждане и евентуално приемане на постъпилите предложения остават само 12 дни, от които 7 са неработни.

В становището си до КФН Ковачева излага съображенията си за засягане на правата на гражданите от така предложения втори по ред проект. Според нея се дава превес на интересите на застрахователите пред тези на собствениците и водачите на МПС.

Застрахователите: "Бонус - малус" системата щади водачите

Застрахователите: "Бонус - малус" системата щади водачите

В сегашния си вид този "бонус-малус" не е застрахователна система, а система за въздействие върху нарушителите. Застрахователите обаче я подкрепят

Тя подчертава, че проектът не предвижда ясно разграничение между собственика и водача на МПС при определяне размера на премията.

Оказва се, че собственикът на МПС отговаря за нарушения, извършени от други лица, вписани като водачи в полицата на автомобила, като малус точките на другите водачи се отразяват върху размера на премията му, без самият той да е допуснал нарушение, посочва се в позицията.

Омбудсманът изтъква и че проектът допуска да се натрупват голям брой санкции за едно и също нарушение.

Прогнозират поскъпване на застраховката "Гражданска отговорност"

Прогнозират поскъпване на застраховката "Гражданска отговорност"

Дори въвеждането на системата бонус-малус няма да възпре тенденцията

Според нея липсата на пропорционалност между санкционирането и поощрението на собствениците/водачите на МПС не отговаря на целите на проекта. Тя посочва, че увеличението за малус клас е много рязко и достига до 400%, а същевременно изрядните водачи не са стимулирани достатъчно.

Общественият защитник посочва и че не се предвижда механизъм за възстановяване в кратък срок от застрахователя за връщане на надвнесена сума при установено неправилно изчисляване на премията.

По тази причина Ковачева предлага да се предвиди допълнително време за вземане предвид на постъпилите при общественото обсъждане предложения, така че концепцията да бъде усъвършенствана.