Ако Европейската комисия открие процедура срещу България заради нарушаване на общностното право, свързана пряко с дейността на ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД, единствената възможност за прекратяване на тази процедура, ще бъде извеждането от експлоатация на блокове 5 и 6.

Такава процедура вероятно ще бъде открита, тъй като има закъснение от 50 месеца (повече от 4 години) да изграждане на сероочистваща инсталация за двата блока.

На среща в министерството на икономиката ръководството на ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД е представило информация за хода на изграждане на сероочистваща инсталация за двата блока. Изготвен е идеен проект, който е внесен в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Изготвя се работен проект.

Операторът предвижда сероочистващите инсталации да започнат работа от 01.11.2011 г. Според представителите на централата евентуално извеждане от експлоатация на блокове 5 и 6 може да забави изпълнението на инсталациите поради финансови причини, тъй като всяко спиране на блок от инсталацията представлява потенциален финансов риск.

На срещата са взети решения министерството да прецени какви ще бъдат последствията и какво ще струва на държавата спирането на блокове 5 и 6.

От своя страна ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД трябва да представи в МОСВ и МИЕТ категорични ангажименти по отношение на привеждането в съответствие на блокове 5 и 6 със законовите изисквания, обвързани с конкретни срокове, без възможност за отлагането им.