Да бъдат прекратени два концесионни договора за добив на минерална вода, реши правителството.

Те са сключени с "Българска бутилираща компания - Би Би Ко 1996" ЕООД и с "Туристически комплекс Ливадица" ООД за добив съответно от находищата Рударци и Беденски бани.

Прекратяването се налага заради неизпълнение на основни задължения на концесионера и поради неизпълнение на инвестицията за усвояване на минералната вода.