Държавен фонд "Земеделие" преведе над 35,6 млн. лв. по сметките на биопроизводителите от ПРСР 2014-2020 г.

Средствата получиха общо 3 177 земеделски стопани с одобрени заявления по направление "Биологично растениевъдство", "Биологично животновъдство" и "Биологично пчеларство" за Кампания 2019.

Плащането е направено в рамките на обявения график за директните плащания.

В направление "Биологично растениевъдство" субсидии получиха 2 398 стопани, които си разпределят 29 219 887 лв.

Фермерите, които отглеждат стадата си по биологичен начин са 41, като по банковите им сметки са наредени общо 174 870 лв. Финансова подкрепа от 6 244 040 лв. е преведена на 813 биологични пчелари.

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75% от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 25% - от националния бюджет.

От ДФЗ посочват, че тази година Разплащателната агенция за първи път превежда субсидиите по изградения нов Регистър на биопроизводителите. Съгласно изискванията на регламентите на ЕС страната ни трябваше да създаде възможно най-пълна база данни за дейността на всички биопроизводители у нас. Бенефициентите, чиито данни не са въведени в Регистъра на биопроизводителите, нямат оторизирани средства за Кампания 2019 г.