През декември 45.6% от ръководителите за местата на настаняване смятат да продължат с настоящата си дейност макар и с намален обем, 30.7% от тях смятат да продължат да работят, 19.2% предвиждат временно да преустановят дейността си, а 2.7% прогнозират да я прекратят.

Това показват данните от последното проучване на НСИ.

Според проучването през декември 52.6% от анкетираните смятат да предложат на своите клиенти алтернативен период за използване на направените резервации, 61.4% имат намерение да намалят цената на пакет услуги, а 48.9% - на нощувката.

По отношение на наетия персонал 30.1% от ръководителите са предприели като мярка "неплатен отпуск", следвана от "платен отпуск" - 25.2%, и "освобождаване/съкращаване" - 13.6%.

От "преминаване на непълно работно време" са се възползвали 10.7% от мениджърите, като мненията им, свързани с "намаляване на възнагражденията на персонала" и "дистанционна форма на работа", се запазват спрямо предходния месец. Същевременно местата за настаняване, които са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на работодателите, продължават да се увеличават и достигат 34.6%

През декември 59.0% от управителите отчитат намаление в приходите от дейността си спрямо предходния месец, докато 30.9% посочват, че няма промяна. 

В краткосрочен план (през следващия един месец) 47.2% от мениджърите прогнозират, че ще могат да обслужат "До 50%" от разходите за дейността със собствени средства, 31.1% няма да могат да се справят сами, а 21.2% от анкетираните посочват, че ще успеят "До 100%".