Днес ще продължат стачните действия на служителите от електроразпределителното дружество в цяла Западна България.

Вчера беше техният първи ден на ефективни стачни действия, след като месеци наред се водиха преговори с ръководството на компанията. Няма информация за извънредни спирания на тока в страната, както уверяваха от ЧЕЗ.

Над 77 процента от служителите в ЧЕЗ в цяла Западна България прекратиха работа
Стачката обхвана всички поделения на ЧЕЗ, от Видин до Петрич.
След като не беше постигнато споразумение за разпределянето на парите за увеличение, стачният комитет обяви ефективната стачка.

И вчера са продължили преговорите между Обединения стачен комитет и представителите на "ЧЕЗ Разпределение България" АД, но споразумение не е било постигнато.

Стачният комитет прие предложението на компанията за 23,45% средно увеличение на работните заплати, вместо предявените в стачните искания 25%.

Точката, по която не бе постигнато съгласие се отнася за бонусите към заплатите. Това е пречка за подписването на колективен трудов договор (КТД), срокът на който изтече на 31.01.2008 г.

Ефективните стачни действия ще продължат до подписване на стачно споразумение, уверяват от синдикатите.