Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) счита за правилно решението на ЕБО и БНБ мораториумът върху плащанията по кредити във връзка с COVID-19 да не се отнася за сектора на бързите кредити. Това заявява адвокат Николай Цветанов, председател на АОНК.

Бързите потребителски кредити са изключени от мярката, гласувана от Европейския банков орган (ЕБО) и приета с решение на Българската народна банка (БНБ) на 3 април 2020 г. Указанията на ЕБО и БНБ за промени в графика на плащанията в рамките на извънредното положение се отнасят единствено за търговските банки.

"Повечето заеми, които членовете на АОНК предоставят, са едномесечни. Връщането на един заем дава възможност сумата да бъде отпусната повторно на друг нуждаещ се да получи бърз кредит. В случай на мораториум за бранша, това означава да се отпускат финансови средства безплатно, без ангажимент за навременно връщане и съответно възможност за последващо използване на същата тази сума в полза на друг клиент, пояснява председателят на Асоциацията.

По думите му по този начин ще бъде мигновено изтеглен целият капитал на финансовите институции и те няма да могат да извършват дейността си.

Заради тази специфика на бързото кредитиране мораториумът не може да бъде приложен към дейността на фирмите за бързи кредити, след първата "вълна" на отпуснати средства те просто няма да имат достатъчен ресурс да финансират всеки следващ желаещ, отново безплатно и безсрочно", обясни Николай Цветанов.

От АОНК прогнозират също така засилено търсене на бързи потребителски кредити в периода на икономическата криза. В безпрецедентната кризисна ситуация тегленето на бърз кредит ще бъде един от достъпните финансови инструменти за справяне с неотложни нужди като например битовите сметки всеки месец.