Производствените цени в България се понижават през октомври както на месечна, така и на годишна база, показват данни на Националния статистически институт.

Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) намалява през октомври с 0,7% спрямо предходния месец, когато се понижи с 0,2 процентни пункта.

Най-съществено понижение на цените се наблюдава в добивната промишленост – спад с 3,0%, цените в преработващата промишленост се понижават с 0,4%, докато при производството и разпределението на електрическа енергия, топлоенергия и газ е отчетено понижение с 1,5 процентни пункта.

На годишна база общият индекс на производствените цени в страната се понижи през октомври с цели 4,5% след спад с 3,3% през предходния месец.

Индексът на цените на производител само на вътрешния пазар в България през десетия месец на 2015 година се понижи с 0,6% след спад с 0,1% през септември и регистрира понижение с 3,8% на годишна база (спрямо октомври 2014-а) след намаление с 2,1% през предходния месец.

По-рано този месец НСИ оповести доклад, според който месечната инфлация (потребителските цени) в България отбеляза слабо понижение през октомври, но в същото време отбеляза рязък спад на годишна база.

Индексът на потребителските цени (CPI) се понижи през октомври с 0,2% на месечна база след понижение с 0,1% през септември. На годишна база инфлацията през десетия месец се понижи с 0,6% след като през септември нарасна плахо с 0,1 процентни пункта.

Днешните данни за производствените цени са предпоставка за по-нататъшно влошаване на българската инфлация през следващите месеци.