Производството на електроенергия през март 2010 година спрямо март 2009 година нараства с 2.3%.

Производство се отчита от произведената електроенергия от ТЕЦ, АЕЦ, ВЕЦ (ПАВЕЦ) и електроенергията, добита от вятърните генератори и слънчевите колектори и с еследи от Националния статистически институт (НСИ), съобщава Finance.news.bg.

Отчита се намаление в производството на твърди горива - с 0.4%, на пропан-бутан - с 26.7%, на безоловен бензин - с 23.0% и на дизелово гориво - с 20.4%.
Няма изменение в производството на природен газ.

Спрямо предходния месец от отчитания период - февруари производството на твърди горива през март 2010 година спрямо февруари 2010 година намалява с 15.3% до 2274 хил. тона и на електроенергия - с 1.4% до 3981 ГВтч.
Производството на природен газ няма изменение в сравнение с предходния месец.

След проведения планов ремонт на производствени мощности през февруари 2010 година, през месец март е възобновено производството на нефтени продукти, като количеството произведен пропан-бутан е 11 хил. тона, безоловен бензин - 104 хил. тона и дизелово гориво - 160 хил. тона.

Доставките на пропан-бутан през март 2010 година спрямо февруари 2010 година нарастват със 100.0% до 32 хил. тона, на безоловен бензин - със 71.0% до 53 хил. тона, на дизелово гориво - с 56.8% до 127 хил. тона и на природен газ - с 4.2% до 319 млн. станд. куб.м.
Намаляват доставките на твърди горива - със 17.5% до 2433 хил. тона и на електроенергия - с 1.0% до 3123 ГВтч.

Доставките на пропан-бутан през март 2010 година спрямо март 2009 година нарастват с 14.3% и на природен газ - с 11.5%. Намаляват доставките на твърди горива - с 4.9%, на безоловен бензин - с 3.6%, на дизелово гориво - с 20.1% и на електроенергия - с 1.7%.