Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори възразява срещу увеличаването на акциза на тока за стопански нужди, планиран за следващата година.

Според индустриите в условията на криза не е уместно бизнесът да бъде натоварван с допълнителни финансови тежести, съобщи БНР.

От федерацията отхвърлят аргумента на правителството за увеличение на ставката от 1.40 лв. за мегаватчас на 2 лв. заради поети ангажименти по присъединяването на страната ни към ЕС и твърдят, че страната ни е изпълнила минималните европейски изисквания.

Преди дни индустрията поиска също природният газ да не поскъпва от нова година. И тогава, както и сега, представителите на бранша се обосноваха, че това ще доведе до свиване на производството им, затваряне на заводи и освобождаване на работници.