Работодателите и синдикатите искат спешна работна среща с премиера Бойко Борисов. Искането е подписано от КРИБ като ротационен председател на Асоциацията на работодателите в България, КНСБ и КТ "Подкрепа"

В искането за среща организациите формулират следните теми:

  1. Икономическите и социални мерки за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от епидемията с COVID-19, по които е постигнат консенсус между социалните партньори в рамките на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
  2. Проектът за Национално тристранно споразумение, по който проведохме поредица от срещи при заместник министър-председателя Томислав Дончев с участието на ресорните министри и постигнахме определени договорености, като последната среща беше проведена на 11 март 2020 г.).
  3. Проектът на Закона за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД, публикуван от Министерството на финансите за обществено обсъждане на 13.05.2020 г.

"За нас е изключително важно да представим на Вашето внимание нашите становища и предложения. Във взаимен интерес и в интерес на страната е да обсъдим заедно тези теми и да потърсим верните решения в открит диалог и партньорство", се посочва в писмото.

АИКБ иска незабавно оттегляне на проектозакона за "спящите" акции

АИКБ иска незабавно оттегляне на проектозакона за "спящите" акции

Те са категорични, че противоречи на Конституцията и ощетява над 2 млн. българи

Малко преди това от пресцентъра на Министерски съвет, съобщиха, че на Националния съвет за тристранно сътрудничество, синдикалните организации КНСБ и КТ "Подкрепа" и работодателските в лицето на АИКБ, БТПП, БСК, и ССИ са настояли за оттегляне на проекта на закон за уреждане на отношенията, свързани с личните сметки за безналични ценни книжа, водени в централния регистър на ценни книжа от "Централен депозитар" АД, с вносител Министерството на финансите. КРИБ са изразили становище, че в представения проект е необходимо да бъдат нанесени поправки.

По проекта за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, на НСТС също не е постигнато съгласие. Синдикалните организации подкрепят проекта на ПМС, а представителите на работодателите са се обявили против.

От АИКБ критикуват проектозакон на МФ за национализиране на акциите

От АИКБ критикуват проектозакон на МФ за национализиране на акциите

Акционерите ще загубят вярата си в правовата държава, предупреждават АИКБ

Идентифициране на собствениците на безналични акции и активизирането им като акционери при максимално улесняване на процедурите и при минимални разходи - това е целта на предложените от МФ промени в уреждането на отношенията с личните сметки за бедналични ценни книжа в Централния депозитар, обясняват от МФ.

Ролята на държавата е да защити тези акционери, които заради непредприети действия през последните 20 години на практика са ощетени по линия на неизплатения дивидент, недоброто управление на редица приватизирани компании и неучастието им с ликвидационен дял при процедурите по ликвидация. Това е породено и от проблема с разпръснатостта на тези акционери, което дава относително преимущество на притежателите на контролиращ пакет миноритарни собственици на акции да взимат решения на Общото събрание по свое усмотрение и без отчитане мнението на преобладаващата, но пасивна част от акционерите, която понякога достига до 85%.

При създаването на документа е взето предвид и становище на Европейската банка за възстановяване и развитие.