Във връзка с твърдения на "Топлофикация София", че продава 100% от произведената електроенергия напълно прозрачно на Българска независима енергийна борса, от АОБР правят няколко уточнения в своя позиция до медиите: 

1. Цената на електроенергията през зимния период е значително по-висока спрямо летния период - от началото на съществуването на Българската независима енергийна борса това правило е валидно за всяка година. 

По думите им твърдението за противното ги навежда на мисълта, че сделката е корупционна и/или е плод на престъпно невежество. 

2. Доказателство на несъстоятелността на тезата, че тази година цената на електроенергията за зимния период ще е по-ниска е цената на фючърсните сделки за същият период. За незапознатите бихме искали да поясним, че фючърс е просто казано моментната цена за бъдещ период. Тоест в момента цената за периода октомври - декември 2020 е с 10 евро на МВтч по-висока от продажната цена на Топлофикация София. Следователно, корупционният интерес бил 2.2 млн. лв.

3. В ценовото си решение за сектор Електроенергетика КЕВР прави разчети при средна цена за периода 90 лв/МВтч - Решение Ц-29 от 01.07.2020г. Непознаването на решенията на единствения енергиен регулатор в България е управленска некомпетентност.

4. Ограничаването на конкуренцията е най-явния белег на корупционните сделки. Целенасоченият избор на екран за търговия с ниска моментна активност за удобно прокарване на съмнителна сделка е именно такова търсено ограничаване на конкуренцията.

От АОБР са категорични, че губещи са клиентите на "Топлофикация София".

5. Защо сделката е извършена за секунди, и то по начин, по който нито продавач, нито купувач ще станат публично известни? И то за сделка от 110 450 МВч, или по пазарни цени сделка от над 10 млн. лв? Пак за яснота на обществото, нормалната практика на БНЕБ е търговете за покупко/продажба да са видими поне 16 часа предварително, за да може всички участници да се подготвят за търга и да се сключи най-добрата сделка за всички страни. За разлика от нормалните търгове, вместо за поне 16 часа, Топлофикация София не даде и 5 секунди на участниците. За 4 секунди, Топлофикация София загуби 2.2 млн лв от една корупционна сделка.

6. За да не предложи случайно "неправилен" купувач по-висока цена и да развали далаверата, особеност на конкретната сделка е обърнатата пазарната логика на хронологията на офериране. Предварително нагласеният купувач въвежда първи оферта купува на силно занижената цена. Само 4 секунди по-късно, "Топлофикация София" въвежда насрещна оферта продава, при същите параметри и извършва корупционна сделка за 2.2 млн. лв.

7. Въпреки, че сделката е сключена, нейното изпълнение започва от 01.10.2020 г.. Тоест, изпълнението на сделката не е стартирало. Защо "Топлофикация София" не предприема действия за разваляне на сделката, при положение, че щетата за дружеството се доказва от всички експерти? Такава пречка нямало според АОБР.

8. Кои са собствениците на неизвестния на никой търговец от Варна. Вярно ли е, че собствеността на този търговец не може да се проследи поради това, че по веригата дружеството е собственост на различни юридически лица от чужбина, които се явяват компании майки една на друга? Ако е вярно, това също е белег за корупционна сделка, подчертават работодателите.

9. На кого са препродадени впоследствие количествата електроенергия, предмет на далаверата - това са лесно проверими и установими документално факти, особено при дружество със скромен търговски оборот. Дали няма да се стигне до познати имена в сенчестите електроенергийни среди, питат от АОБР. 

Работодателите сигнализират за далавера на Енергийната борса

Работодателите сигнализират за далавера на Енергийната борса

Двустранно анонимно договаряне за 110 450 МВтч на цена 78,10 лв./МВтч

В тази връзка работодателите са категорични, че никой не може да ги убеди, че сделката е пазарна, а не корупционна. Те заявяват, че от всеки абонат на "Топлофикация София" са откраднати 5 лева. 

Затова те настояват за анулиране на сделката, оставка на ръководството на "Топлофикация София"  и търсене на съдебна отговорност на виновните лица.