България и Гърция се споразумяха за междусистемната газова връзка.

Двете страни постигнаха съгласие по останалите отворени въпроси от споразумението за изграждане и функциониране на връзката между двете страни, съобщават от МИЕТ.

Днес е проведена среща между министър Трайчо Трайков и колегата му по околната среда Тина Бирбили в рамките на работно посещение в Солун, Гърция.

Даден е мандат на Българския енергиен холдинг и DEPA S.A. да продължат преговорите по реализацията на проекта, съобразно постигнатите договорености и сроковете на ЕК за усвояване на отпуснатото съфинансиране от 45 млн. евро.

Изграждането на междусистемната газова връзка Гърция - България (Комотини - Димитровград - Стара Загора) е част от пакета мерки на правителството за диверсифициране на източниците и маршрутите на доставки на природен газ за България и за повишаване на енергийната сигурност в Югоизточна Европа.

Учредители в смесеното дружество, което ще се изгради, притежава и експлоатира инфраструктурата ще бъдат БЕХ ЕАД и „IGI Poseidon" (в което с равен дял акционери са DEPA (Гърция) и Edison (Италия)).

Дължината на газопровода е 168 - 170 км, в чието изграждане ще бъдат инвестирани 130 млн. евро. Осигурено е съфинансиране от фондовете на Европейския план за икономическо възстановяване на Европейския съюз за около 45 милиона евро.