Институтът за пазарна икономика (ИПИ) и Националната агенция за проходите (НАП) бяха отличени с наградата "Икономика на светло".

News.bg е медиен партньор на събитието, което се проведе в столичния хотел "Балкан". Специален гост на него беше премиерът Бойко Борисов.

Тенденцията на изсветляване на българската икономика не само се запазва, но и се разширява. България с бързи крачки излиза от групата на страните с голям дял на сивата икономика. Това отбеляза в словото си председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев в началото на церемонията.

Борисов обяви война на безхаберието на чиновниците

Борисов обяви война на безхаберието на чиновниците

Доволен е, че чрез "Фейсбук" гражданите могат да го информират за проблеми

Институтът за пазарна икономика спечели наградата "Икономика на светло" в категорията за личност или организация, допринесла за ограничаване на неформалната икономика.

От своя страна НАП получи наградата за организираната Лотария с касови бележки, в която гражданите участваха с фискалните бонове на закупени от тях стоки и услуги. Целта на Лотарията беше да се популяризира сред обществото важността на издаването на касов бон като начин за предотвратяване на сиви практики като укриването на обороти от търговците. Друга полза е повишаването на разбирането сред гражданите, че издаденият документ за закупени стоки и услуги може да служи не само за фискални цели, но и като основание за предявяване правото на рекламация при неудовлетвореност от предоставена стока или услуга.

Лично премиерът Бойко Борисов връчи наградата на Десислава Николова, главен икономист на ИПИ. "Колкото по-малко сива икономика има, толкова по-здравословна е средата и има повече възможности за намаляване на данъците", заяви Николова.

Отличието за института е за активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Националната агенция за приходите беше отличена с наградата "Икономика на светло" за 2016 г. на Асоциация на индустриалния капитал в България.

"Трябва двамата с Бойко Атанасов (предишният директор на НАП, а в момента заместник-министър на финансите) да я получим. Насърчаването на доброволното спазване на правилата е основен принцип на лотарията на НАП, каза Галя Димитрова.

Журналистът Ивайло Лаков от телевизия Bloomberg - България спечели в категорията за журналист и медия, допринесла за промяна на обществените нагласи към сивата икономика.

Отличието е за обективно поднесена ежедневна икономическа информация и теми, свързани с ограничаване на неформалната икономика.

Над 100 изявени личности от областта на икономиката, научните среди, бизнеса, финансите, политиката, медиите са в експертното жури.

Конкурсът откроява забележителни и вдъхновяващи примери за успехи в борбата с неформалната икономика и награждава водещи институции и личности с активна позиция и принос в ограничаването на сиви практики. С отличаването на добрия пример от АИКБ целят да повишат обществената нетърпимост към неформалната икономика, да поощри предприемането на активни действия в тази посока и да популяризира градивната роля на бизнеса в обществото за подобряване на социално-икономическата среда.

Наградите "Икономика на светло" са първото по рода си признание за постиженията в борбата с неформалната икономика в България. Събитието популяризира както приноса на българските предприемачи, бизнесмени и политици за подобряването и развитието на бизнес средата, така и добрите практики за ограничаване и превенция на неформалната икономика в страната.

Номинираните в трите категории на Националния конкурс за награди "Икономика на светло" за 2016 г. бяха:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"

Министерство на финансите на Република България

Национална агенция за приходите - за организираната Лотария с касови бележки на НАП, в която гражданите участваха с фискалните бонове на закупени от тях стоки и услуги.

Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност при МС (БОРКОР) и Елеонора Николова, и.д. директор на Центъра

Номинираните в Категория "За личност или организация, допринесла за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция" бяха:

Бойко Атанасов, заместник-министър на финансите на Република България, бивш изпълнителен директор на Националната агенция за приходите

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост /БКДМП/

Българска национална асоциация "Активни потребители"

Институт за пазарна икономика - за активна позиция и редица изследвания и анализи на икономически политики, водещи до ограничаване и превенция на неформалната икономика.

Категория "За журналист или медия, допринесли за промяна на обществените нагласи към нетърпимост към неформалната икономика"

Веселин Дремджиев и ТВ предаването "Денят с Веселин Дремджиев".

Николай Лефеджиев - журналист, ТВ Европа

Стоян Георгиев - журналист, бТВ

Телевизия Bloomberg -България, журналист Ивайло Лаков, предаване "Светът е бизнес" и "Клуб Investor" - за обективно поднесена ежедневна икономическа информация и теми свързани с ограничаване на неформалната икономика.