Безработицата през ноември е най-ниска от 10 години насам. Това показва административната статистика на Агенцията по заетостта.

През миналия месец тя е била едва 6%, което е най-нискaта стойност на показателя за месеца през последното десетилетие.

През ноември общият брой на регистрираните безработни е 197 783 души, като новорегистрираните са 30 525. От тях 1 680 не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа.

От началото на 2018 г. 64 036 души са намерили работа чрез трудови борси, информационни събития, срещи с кариерните центрове или медиатори.

Малко над 4 000 са регистрираните в бюрата по труда през ноември след завръщане от сезонна работа в чужбина.

Невиждано ниска безработица у нас

Невиждано ниска безработица у нас

Спад за май с 0.3%

Освен към безработните дейността на бюрата по труда е насочена и към заети, учащи и пенсионери. От тези групи общо 483 души са били регистрирани през ноември като търсещи работа.

През миналия месец 18 590 души са постъпили на работа, като 86.4% от тях са устроени в реалната икономика. В субсидирана заетост са включени 2 537 лица, от които 2 287 са по схеми на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", 160 - по програми и 90 - по мерки за обучение и заетост.

От началото на годината общо 15 998 безработни са включени в обучения за придобиване на нова квалификация и ключови компетентности, а завършилите успешно са 14 477.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 12 280, като 82.9% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (29.3%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (16.7%), административните и спомагателните дейности (16.0%), хотелиерството и ресторантьорството (6.6%) и строителството (4.5%).

Безработицата е с най-ниско равнище от декември 2008 г.

Безработицата е с най-ниско равнище от декември 2008 г.

Търсят се бармани, сервитьори, готвачи, камериери

Най-търсените групи професии през месеца са: преподаватели; оператори на стационарни машини и съоръжения; монтажници; водачи на МПС и подвижни съоръжения; продавачи; персонал в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.

ЕК предвижда силна икономика на България с ниска безработица

ЕК предвижда силна икономика на България с ниска безработица

Това се посочва в Есенната икономическа прогноза 2018 г. на Европейската комисия