Отчетена е най-ниската безработица у нас от декември 2008 г. у нас. Безработицата в България продължава да намалява. Това сочат данни на Агенцията по заетостта.

Тенденцията е продължила и през месец май. През петия месец от годината равнището на безработицата у нас е спаднало с 0.3 % спрямо април и се установява на 6.1%.

На годишна база пък спадът е от 1 %.

Безработицата е с най-ниско равнище от декември 2008 г.

Безработицата е с най-ниско равнище от декември 2008 г.

Търсят се бармани, сервитьори, готвачи, камериери

Статистиката на Агенцията по заетостта показва, че през изминалия месец е достигнато най-ниското равнище на регистрирана безработица от декември 2008 г. насам.

В края на месеца са регистрирани общо 200 458 безработни, те представляват с 5.0% по-малко спрямо безработните предходния месец. Същевременно безработните през месец май в България са намалели с 14.3% спрямо неработещите година по-рано.

Новорегистрираните безработни през май са под 20 хил. души, а от тях едва 1 258 не са били нито учащи, нито работещи.

Евростат отчита рекордно ниска безработица в България за февруари - 5,3%

Евростат отчита рекордно ниска безработица в България за февруари - 5,3%

Процентът на безработицата в България е и под средните за ЕС 7,1%

Агенцията по заетостта се занимава освен с безработни и с заети, учащи и пенсионери. През май 443 души от тези групи са били регистрирани като търсещи работа.

Общо 21 740 лица са постъпили на работа през месеца, като 91.3% от тях са устроени в реалната икономика.

В резултат от изпълнението на активните мерки за насърчаване на заетостта сред безработните, през месеца в субсидирана заетост са включени 1 889 лица: 708 - по схеми на ОП РЧР, 397 - по програми и 784 - по мерки.

Работните места през май са били 21 301, като 87.3% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост 25.1%, хотелиерството и ресторантьорството 17.7%, търговията 13.6%, операциите с недвижими имоти 13.2%, селското, горското и рибното стопанство 5.2% и др.