Безработицата в България през февруари 2018 г. е 5,3%, което е рекордно ниско и е спаднала от 6,5% през февруари 2017 г., съобщава в свой доклад Евростат.

Процентът на безработицата в България е и под средното за ЕС за февруари 2018 г., което е 7,1%, което е най-ниският процент, регистриран в 28-те държави-членки на блока от септември 2008 г. насам. Безработицата в ЕС е спаднала от 7.2% осем процента през февруари 2017 г., каза Евростат.

Безработицата в България през февруари 2018 г. е около 183 000 души, а през февруари 2017 г. броят им е бил 216 000.

Младежката безработица в България през февруари 2018 г. е 10,8% (около 18 000 души под 25 години), което е спад от отчетени 13,2% през февруари 2017 г. (около 21 000 младежи).

Безработните намаляват с 16,3% през 2017 година

Безработните намаляват с 16,3% през 2017 година

Коефициентът на продължителна безработица е 3,4% - съответно 3,6% за мъжете и 3,2% за жените

Евростат посочва, че сезонната безработица в еврозоната (EA19) е 8,5% през февруари 2018 г. Била е 8,6% през януари 2018 г. и 9,5% през февруари 2017 г. Това е най-ниският процент, регистриран в еврозоната от Декември 2008 г.

Евростат изчислява, че 17,632 милиона мъже и жени в ЕС28, от които 13,916 милиона в еврозоната, са безработни през февруари 2018 г.

В сравнение с януари 2018 г. броят на безработните е намалял с 201 000 в ЕС28 и с 141 000 в еврозоната. В сравнение с февруари 2017 г. безработицата е спаднала с 1.968 млн. в ЕС28 и с 1.436 млн. в еврозоната.

Сред държавите-членки с най-ниските нива на безработица през февруари 2018 г. са в Чешката република (2,4%), Германия и Малта (3,5%), както и Унгария (3,7% през януари 2018 г.).

Най-висока е безработицата в Гърция (20,8% през декември 2017 г.) и Испания (16,1%).

В сравнение с предходната година, безработицата спада във всички страни от ЕС, с изключение на Естония, където се увеличава (от 5,8% на 6,5% между януари 2017 г. и януари 2018 г.).

Най-голям спад има в Кипър (от 12,6% до 9,6%), Гърция (от 23,4% до 20,8% между декември 2016 и декември 2017 г.) и Хърватия (от 12% до 9,6%).

През февруари 2018 г. в ЕС са били безработни 3.589 милиона младежи (под 25 години), от които 2.520 милиона са в еврозоната. В сравнение с февруари 2017 г. безработицата сред младежите намалява с 314 000 в ЕС-28 и с 213 000 в еврозоната.

През февруари 2018 г. младежката безработица е била 15.9% в ЕС28 и 17,7% в еврозоната, в сравнение с 17,3% и 19,4% съответно през февруари 2017 г.

Снимка 349120

Източник: Евростат