През периода януари - август 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 23 245.7 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, които формират 70.3% от износа за държавите - членки на ЕС. Това показват данни от последното проучване на НСИ.

През август 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 797.3 млн. лева.

През периода януари - август 2020 г. при износа на стоки от България за ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн" (46.1%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (35.5%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (41.8%).

Вносът на стоки в България от ЕС през периода януари - август 2020 г. спада с 12.3% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 23 222.5 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия.

През август 2020 г. вносът на стоки в България от държавите - членки на ЕС, намалява с 10.5% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 828.5 млн. лева.

При вноса на стоки от ЕС, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - август 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в сектор "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (12.2%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (58.1%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с ЕС за периода януари - август 2020 г. е положително и е на стойност 23.2 млн. лева 

Според данните на НСИ през периода януари - септември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.2% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 13 639.6 млн. лева.

Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация, които формират 54.9% от износа за трети страни.

През септември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 9.0% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 649.2 млн. лева.

През периода януари - септември 2020 г. при износа на стоки от България за трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст в сравнение със същия период на 2019 г. е отбелязан в секторите "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (55.4%) и "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (9.6%). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (57.5%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - септември 2020 г. намалява с 12.1% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 16 636.2 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Сърбия. 

През септември 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 041.9 млн. лeвa.

При вноса на стоки от трети страни, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, през периода януари - септември 2020 г. най-голямо увеличение спрямо същия период на 2019 г. е отчетено в секторите "Необработени (сурови) материали, негодни за консумация (изкл. горивата)" (78.7%) и "Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход" (41.4%) (табл. 4 от приложението). Най-голям спад се наблюдава в сектор "Минерални горива, масла и подобни продукти" (51.2%).

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - септември 2020 г. е отрицателно и е в размер на 2 996.6 млн. лева. 

През септември 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 392.7 млн. лева.

През периода януари - септември 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 40 069.2 млн. лв., което е със 7.7% по-малко в сравнение със същия период на 2019 година.

През септември 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 833.1 млн. лв. и намалява с 1.8% спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - септември 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 43 105.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 11.3% по-малко спрямо същия период на 2019 година (табл. 1 и 2 от приложението).

През септември 2020 г. общият внос на стоки намалява с 1.4% спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 288.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - септември 2020 г. и е на стойност 3 036.3 млн. лева (табл. 1 и 2 от приложението).

През септември 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 455.6 млн. лева.