По предварителни данни през април 2018 г. индексът на промишленото производство намалява с 2% в сравнение с март 2018 година, съобщава НСИ.

През април 2018 г. при календарно изгладения индекс на промишленото производство е регистриран спад от 0.8% спрямо съответния месец на 2017 година.

Снимка 361069

Източник: НСИ

През април 2018 г. намаление спрямо предходния месец е регистрирано в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 6.4%, в преработващата промишленост - с 2.1%, и в добивната промишленост - с 0.6%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 12.5%, производството на хранителни продукти - със 7.4%, производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти - със 7.0%, обработката на кожи; производството на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм - с 6.2%.

Ръст е регистриран при: производството на тютюневи изделия - с 4.6%, производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 4.3%, производството на машини и оборудване с общо и специално предназначение - с 4.0%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 3.5%.

Снимка 361070

Източник: НСИ

На годишна база спад на промишленото производство, е отчетен в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.6%, в добивната промишленост - с 2.4%, и в преработващата промишленост - с 1.1%.

По-значително намаление в преработващата промишленост спрямо предходната година се наблюдава при: производството на метални изделия, без машини и оборудване - с 24.8%, производството на тютюневи изделия - с 19.2%, производството на химични продукти - с 9.8%, производството на облекло - с 9.2%.

Увеличение е отчетено при: производството на превозни средства, без автомобили - с 55.9%, производството на автомобили, ремаркета и полуремаркета - с 22.9%, ремонта и инсталирането на машини и оборудване - с 15.4%, производството на лекарствени вещества и продукти - с 13.7%.

Снимка 361071

Източник: НСИ