Кампанията за деклариране на доходите на физическите лица приключи успешно, съобщават от Националната агенция за приходите.

Близо половин милион данъчни декларации са подадени към 30 април. От НАП напомнят, че едноличните търговци и юридическите лица подават годишните си декларации до края на юни.

Почти 80% от декларациите за доходите на физическите лица са подадени по интернет с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или електронен подпис. Отчита се ръст на електронното деклариране от над 30% спрямо 2019 г. От началото на годината чрез електронната система за плащане (т.нар. виртуален POS) и чрез физическите POS терминали в офисите на НАП са платени над 100 млн. лв. без такси.

От НАП съобщават още, че повечето граждани са използвали предварително попълнените декларации за доходите, които агенцията предложи за първи път тази година. Средното време за попълване на формуляра е било тройно по-кратко спрямо 2019 г., сочи статистиката на ведомството.

Директорът на "Обслужване" в НАП Боряна Георгиева заяви, че в Агенцията отчитат успешна данъчна кампания 2020 г. въпреки извънредното положение. Тя посочи и че до края на годината НАП ще предложи изцяло нов портал за електронни услуги и нов сайт.