От миналия февруари досега като безработни са регистрирани 424 000 души, а започналите работа чрез бюрата по труда са 256 000.

Това сочат най-новите данни от наблюдение на пазара на труда, което Националният статистически институт прави заради заради пандемията, съобщи БНР.

Значителен ръст на новорегистрираните безработни се отчита и през първата седмица на февруари - те са малко над 8000, докато започналите работа са 5200.

Сред областите с най-сериозен превес на новите безработни над намерилите препитание чрез Бюрата по труда са Пловдив, Варна, Добрич, София, Хасково. Няма нито една област в страната с обратното съотношение.

От първата седмица на 2021 г. започна трайна до момента тенденция за превес на новорегистрираните безработни над започналите работа, като до момента пикът на безработните беше отчетен от 4 до 10 януари, когато броят им надхвърли 15 000 души и имаше пет пъти по-малко устроени на работа.