Предвиденото увеличение на цената на водата в София е 9%. Предстои днес КЕВР да вземе решението дали столичани ще продължат да плащат по 2,15 лв. за кубик или от 2018 г. толкова вода ще им струва 2,31 лв. Според представители на Столична община решението за повишаването на цените е неаргументирано.

"Това увеличение е неаргументирано. Така беше и в началото на годината, когато цената поскъпна с 18%. Като общински съветници поискахме да видим резултатите от проверката на КЕВР. Те обаче не ни бяха предоставени по време на исканото увеличение. Докладът се появи в Столична община чак през есента", припомни общинският съветник и съпредседател на "Политическа група 5" инж. Симеон Славчев.

Той допълни, че Софийска вода още в началото на 2017 г. са заложили увеличение с над 20 %, но за да мине то пред КЕВР го намалили на 18%. По думите на Славчев това е причината сега цената да се вдига с тези 9% от 2018 г.

Общинският съветник обаче изтъква, че отново няма икономическа обосновка за подобно повишение на цената.

На заседание на комисията на постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в СОС, от дирекция концесионен контрол докладвали, че само част от препоръките на КЕВР към Софийска вода са изпълнени.

Като зам.-председател на постоянната комисия Симеон Славчев предложил да се обобщят констатациите, по които не са предприети мерки от концесионера след направената проверка на КЕВР. Членовете подкрепили предложението му. Оказва се обаче, че Столична община е безсилна. Увеличението е заложено в бизнес-плана на концесионера.

"Въпреки това "Софийска вода" АД генерира достатъчен паричен поток за изпълнение на инвестиционната програма по одобрените от КЕВР бизнес планове, като изплащане на лихви към фирмата - майка е необосновано, а обслужването на кредити и съответно високите финансови разходи на "Софийска вода"АД водят само до намаляване финансовия резултат през годините", коментира още Славчев.