По предварителни данни през април 2020 г. индексът на продукцията в сектор "Строителство", изчислен въз основа на сезонно изгладени данни , е с 0.7% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни показват спад от 15.0% на строителната продукция през април 2020 г. в сравнение със същия месец на 2019 година.

Това показват данните от последното проучване на НСИ.

През април 2020 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство намалява с 1.4%, а от сградното строителство - с 0.2%. 

На годишна база е регистриран спад на календарно изгладения индекс през април 2020 г. както при сградното строителство - със 17.3%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 11.7%.