Парите за увеличаване на минималната работна заплата от 1 юли са осигурени. Това заяви министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов, който инспектира строителен и търговски обект заедно с инспектори от Националната агенция по приходите (НАП) и Главната инспекция по труда (ГИТ).

Тотю Младенов обяви, че е изпълнил настояването на финансовия министър Симеон Дянков и е намерил средства за увеличение на минималната работна заплата.

Парите са били събрани от глоби, наложени от Инспекцията по труда през миналата година, обясни министърът и допълни, че средствата са в размер на 11 млн. лв., а за първите три месеца на 2011 г. са събрани още 3 млн. лв.

Вече съм си изпълнил ангажимента към колегата Дянков, осигурил съм необходимите средства от първи юли да се увеличи минималната работна заплата", посочи социалният министър.

Аз парите в държавния бюджет съм ги осигурил на господин Дянков от първи юли да се увеличи минималната работна заплата. Аз съм си изпълнил ангажимента", категорично заяви Младенов.

Днес социалният министър извърши проверка на строителния обект на ИКЕА на Околовръстното шосе в София, където главната инспекция по труда е установила редица нарушения. Тотю Младенов обясни, че най-фрапиращият случай на строителния обект е на работник, който декларира 1700 лв., по трудов договор получава 240 лв. и се осигурява на минималната работна заплата. Министър Младенов коментира, че това е сивата икономика.

От началото на годината съвместните проверки на Главната инспекция по труда, данъчните и НОИ са над 500, вследствие на което са изплатени забавени работни заплати за над 20 милиона лева. Днешната проверка е четвърта поред за този обект и всеки път инспекторите откриват работещи без трудови договори.

На строителния обект се извършват строително-монтажни работи от един главен изпълнител и 29 строителни фирми - подизпълнители, като в момента на проверката са заварени 158 работника. При влизането на инспекторите и започването на проверката част от работниците са избягали.

Установени са осем лица, които декларират трудови възнаграждения от 550 до 1500 лв. След направената справка в НАП е констатирано, че са осигурявани на по-ниска от декларираната сума, както и на и под минималния осигурителен праг.

Четири работника са декларирали, че са назначени на четири часов работен ден.

Инспекторите провериха и втори обект - ресторанта на комплект „Царско село" отново на Околовръстното шосе в София. Втората проверка беше образувана по сигнал на служител, който се оплакал, че от няколко месеца не е получавал трудовото си възнаграждение.

По време на проверката контролните органи установиха, че на обекта работят няколко турски граждани, който нямат разрешение. Един от служителите твърди, че това е първият му работен ден, а друг посочва, че е роднина на собственика и за това е на обекта.

В ресторанта са заварени да работят седем човека. Установени са двама човека без сключени и регистрирани трудови договори. За едното лице е обявено съществуването на трудово правоотношение по чл. 405а от Кодекса на труда. Другото лице е турски гражданин, за когото липсват данни за издадено от Агенцията по заетостта разрешение за работа в България.

По време на инспекциите  бяха изискани и проверени ведомостите за заплати, графиците за разпределение на работното време, правилниците за вътрешния трудов ред,  графиците за ползване на платения годишен отпуск и документи за проведени инструктажи за спазване на правилата за безопасен труд.

От средата на 2010 г. досега са установени 4762 случая на работа без трудови договори. За същия период са констатирани 16 102 нарушения по заплащането на труда.

В резултат от проверките на Инспекцията по труда са изплатени 103 420 000 лв., като само за първите три месеца на годината сумата е 19 млн.лв. От 25 февруари до 30 март са извършени над 500 съвместни проверки на ГИТ и НАП.