Националната асоциация на земеделските стопани смята да заведе съдебен иск срещу Държавен фонд „Земеделие” и Министерство на земеделието и храните.

В тази връзка от Асоциацията отправят покана към всички земеделски стопани, които ще бъдат ощетени с по-ниски от предвидените компенсаторни плащания по мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, да се присъединят към завеждането на колективен съдебен иск.

Според съобщение, разпратено и до медиите, действията на Асоциацията са отговор на  „продължаващите месеци наред неправомерни действия от страна на зам.-министъра на земеделието и храните Васил Грудев”.

Според Асоциацията наредбата за агроекологичните плащания е променена „на тъмно“ още през август 2015 и то чрез промяна в заключителната разпоредба на друга наредба – за мярка ЛИДЕР (Наредба № 16 от 30 юли 2015 г.), която няма нищо общо със схеми за подпомагане на площ.

В Заключителните разпоредби е добавена преди всяка стойност на ставките за подпомагане „в размер до“, вместо „в размер на”. Изменението не е оповестено на заинтересованите страни и се е случило след като фермерите са осъществили агроекологичните ангажименти, като са реализирали всички разходи по изпълнението им, за да не бъдат санкционирани.

Общият бюджет предвиден за мярка „Агроекология и климат“ е в размер на 223 милиона евро до 2020 година. Кандидатстването при едни условия с точно определени финансови параметри и одобряването при други, противоречи на европейските регламенти за прилагане на Програмата и е в остър разрез с българското законодателство.

Съдебният иск ще цели опазването на интереса на хиляди български земеделски стопани, които за пореден път ще бъдат ощетени от управленски решения „на тъмно“ без ясна причина.
И към днешна дата, макар ДФЗ да съобщава, че предстои плащане по мярката, не е обявено колко и на кои стопани ще бъде разплатено.