556 бр. нови информационни табели вече се монтират по пътищата на републиканската мрежа.
17 от тях са е разполагат по магистралните участъци, над 300 по първокласната мрежа, а над 200 по второкласни и третокласни пътища.

Идеята за информационните табели бе оповестена от и.д. изпълнителен директор Иван Атанасов още при заемането му на поста в края на м.октомври 2008 г, съобщават от Национална агенция „Пътна инфраструктура".

Целта на табелите е да информират гражданите за фирмата, отговорна за поддържането на съответния пътен участък, нейният управител и телефоните за връзка, както и за телефоните на дежурните в Областното пътно управление, на чиято територия се намират.

Припомняме, че на срещата в НАПИ в петък се реши да се възстановят 24-часовите дежурства в областните пътни управления, за да се гарантира бърза и адекватна реакция при аварийни ситуации.

Според предоставената от Областните пътни управления информация по цялата територия на републиканската пътна мрежа вече се монтират табелите. Най-напреднали са в ОПУ - Търговище, където 100 % от табелите вече са по пътищата на областта.

До края на седмицата ще бъде приключено поставянето на табелите и в областите Пловдив, Разград, Перник, Велико Търново, Габрово, Ловеч, Варнаи др. А до края на месеца и пътищата в Стара Загора, Бургас, Хасково, София, Добрич ще имат информационни табели.

Местата за монтирането им бяха определени съвместно от представители на Пътна полиция и областните пътни управления по места в зависимост от трафика и натовареността на участъка.
Областите, в които монтирането на табелите се бави са Ямбол, Силистра, Пазарджик, Смолян, Видин, Монтана, Плевен, Кърджали и Русе.

Табелите са с големина 2.00/1.80 м. и са на светлоотразителна основа. 56 са фирмите, сключили договори с агенцията за зимно поддържане.

Чрез табелите фирмите са публично достъпни за пътуващите граждани, а информацията в тях ясно посочва конкретните отговорни лица за състоянието на даден пътен участък.