Ние трябва да се ориентираме към използването на пазарен механизъм за капацитет. На централите, които ще участват в пазарния механизъм трябва да бъдат покрити основните разходи за заплати, за рехабилитация и ремонт.

Това заяви енергийният министър Теменужка Петкова при откриването на кръгла маса, посветена на механизмите за капацитет и въглищните региони в преход.

Възможностите за въвеждането на механизъм на капацитет на въглищните региони са от една страна използването на пазарен механизъм за капацитет и стратегически резерв. Това, което страната ни е направила като анализ показва, че нашата посока върви към използването на пазарен механизъм за капацитет, подчерта енергийният министър.

Тя смята, че пазарният механизъм е по-добрият вариант за България, защото от една страна ще осигури ликвидност на пазара и няма да има дефицит на пазара на електрическа енергия. От друга страна ще бъде гарантирана сигурността на доставките и работата на централите, поясни Петкова.

Пазарният механизъм за капацитет, за който България ще кандидатства е в рамките на 10 години - от 2020-2030 г. В зависимост от представените цени и оферти, ще бъде избрана най-добрата за българския пазар и българския потребител, увери енергийният министър.

Одобрявайки пазарния механизъм за капацитет Европейската комисия ще постави много ясни условия, които изискват волята и амбицията да направим определени пазарни реформи. Това за България означава пълната либерализация на електроенергийния пазар.

При напълно либерализирания пазар на електроенергията трябва да имаме абсолютно еднакви изисквания за всички участници в него, посочи Теменужка Петкова, според която усилията, които се полагат са комплекси, защото изисква много сериозен прочит и анализ на ситуацията.

"Регионът разчита на България и трябва да направим всичко необходимо, за да защитим този механизъм за капацитет и да продължи напред", настоя тя.

По думите й темата на кръглата маса е изключително важна тема, свързана със сигурността на доставките на електрическа енергия, либерализирането на пазара и с изграждането на новия пазарен модел както в България, така и в европейската общност.

Целите, свързани с развитието на енергетиката в рамките на Европейския съюз за преход към нисковъглеродна иконимика и декаборнизация. Всички тези цели България стриктно спазва, но постигането им преминава през сериозни предизвикателства пред всички страни от ЕС.

Българската национална позиция винаги е ясно изразена и преходът към нисковъглеродна иконимика и декаборнизация трябва да бъде плавен и справедлив, свързан със спецификите на всяка една държава. Когато става въпрос за предизвикателствата Европа и ЕС посочват и механизмите, които могат да застраховат рисковете. Един от основните механизми е механизмът за капацитет, който гарантира сигурността за доставките на електрическа енергия, обясни Петкова. Тя увери, че това, което ние искаме да направим не се различава съществено от другите държави-членки.