Вицепремиерът Томислав Дончев обсъди с Националния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България как най-ефективно да бъдат инвестирани средствата от ЕС за икономическо възстановяване от кризата заради коронавируса.

За следващия програмен период България ще има възможност за достъп до финансов ресурс в размер на над 29 млрд. евро. Освен средствата по Многогодишната финансова рамка 2021-2027 за общо 16,9 млрд. евро, се очаква да заработи и новият план с антикризисни мерки на ЕС - Next Generation EU, с бюджет от над 12,3 млрд. евро.

"Въпреки че все още не сме постигнали общо съгласие, аз вярвам, че Next Generation EU ще заработи. С този план Европейският съюз има шанс не просто да се възстанови икономически след пандемията от COVID-19, но и да се развие", заяви Дончев.

Той обясни, че в момента се преработват програмите за следващия програмен период, за да бъдат те актуални спрямо предизвикателствата, наложени от коронакризата и от Зеления пакт. По негови думи се очаква до есента новите предложения да са готови.

Дончев маркира няколко важни акцента, сред които бъдещите мерки в посока енергийна ефективност, възобновяемите енергийни източници и развитие на технологии за съхраняване на енергия като пряко свързани с Европейския зелен пакт; иновациите, включително развитието на индустриални зони и цифровизация на публичния и частния сектор, образованието и науката. Той подчерта необходимостта от комбиниране на грантовото финансиране с финансови инструменти, както и от разширяване на обхвата на бенефициентите чрез хоризонтални мерки в подкрепа на важни приоритети и дейности за бизнеса, населението и публичните услуги.

На заседанието бяха обсъдени и предложения за мерки за разрешаване на проблемите с т.нар. "спящи акции". АИКБ прие пакет от мерки за улесняване на упражняването на правата върху тях от страна на притежателите им, както и облекчено удостоверяване и унаследяване на собствеността.

Асоциацията предложи решения на проблемите относно придобитите в хода на приватизацията акции от български граждани в предприятия у нас. Предложенията включват и създаване на безплатен публичен регистър, облекчаване на административната процедура за наследяване и разпореждане с безналични акции, създаване на алтернативни фондове, които да предлагат цена след оценка на безналични акции от нелистнати компании и борсова цена за листнатите. В мерките са включени и предложения за законодателно и технологично интегриране на Централния депозитар с регистрите на ЕСГРАОН, НАП и НОИ с цел идентифициране и контакт с притежателите на безналични акции и техните наследници и директно изплащане на дивиденти по обявени от тях банкови сметки.

Националният съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България прие за членове на АИКБ няколко нови организации и компании, сред които: Българска асоциация на заведенията, "Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология" ЕАД, "Бадер България" КД и др.